UX výskum a výskum použiteľnosti

Výskum používateľov

Behaviorálny výskum používateľov realizujeme aby sme zistili, čo používatelia robia počas používania daného dizajnu – aplikácie.

Výskum subjektívneho vnímania používateľov robíme z dôvodu získania obrazu o mentálnom modeli používateľa, ktorý nám napovie ako sú dané informácie vnímané a kategorizované.

Testy použiteľnosti

Kvalitatívne testy vykonávame na skupine do 5 používateľov. Sledujeme ich navigáciu po stránke a rýchlosť splnenia daných úloh so záznamom chýb, ktoré počas testu spravili.

Kvantitatívne testy robíme na diaľku, testujeme kvantitatívne aj mobilné aplikácie. Pri každom teste robíme video, ktoré následne podrobne analyzujeme.

Testujeme každú zmenu v dizajne v samostatných iteráciách, ktoré sú zrealizované postupne počas skúmania jednotlivých častí dizajnu.

Používame metodiky odporúčané  Nielsen Norman Group a máme metodika, ktorý vlastní niekoľko certifikátov práve od  Nielsen Norman Group.

Metriky použiteľnosti

Meriame “úspešnosť” splnenia úlohy. Zväčša ide o splnenie úloh, ktoré vedú k naplneniu cieľov, ktoré daný dizajn komunikuje na používateľa.

Meriame “neúspešnosť” splnenia úlohy. Tu zisťujeme, kde v grafickom dizajne aplikácie, je najviac vyskytujúci sa problém, ktorý následne riešime návrhmi na zmenu dizajnu, prípadne celej informačnej architektúry.

Zisťujeme aj náročnosť interakcie, ktorá vychádza z viacerých faktorov ovplyvňujúcich použiteľnosť. Rýchlosť vykreslenia dizajnu, čitateľnosť, pochopenie, písanie, navigáciu a tak ďalej.

Meriame aj celkový dojem, ktorého cieľom je poukázať nielen na funkčnosť, ale aj na pekný dizajn a radosť z používania.